tanierové podmietače

FarmerDisc

520x6mm zubaté vyduté taniere

Omedzovač prehozu medzi radami tanierov

T-valec alebo trubkový valec

Osvetlenie

Odpruženie s gumennými článkami

Dvojité kuželové ložiská so zásobníkom maziva

Mechanicky nastaviteľná híbka spracovania

Trojbodový záves kategórie II nebo III

MaxiDisc – nesený

Taniere 560 x 6 mm

Hydraulické nastavovaníe prac. uhlu

„T“ valec - priem. 600 mm

Prekrývače predných sekcií, krajné taniere

Trojbodový záves kategórie II nebo II

Omedzovač prehozu medzi 1.a 2.radou tanierov

Dvojité kuželové ložiská so zásobníkom maziva

Mechanicky nastaviteľná híbka spracovania

MAXIDISC – polonesený

Taniere 560 x 6 mm

Hydraulické nastavovaníe prac. uhlu a zahlbovania

Robustný trapézový rám 150 x 100 x 10 mm

Osvětlení

Prekrývače predných sekcií, krajné taniere

„T“ valec - priem. 600 mm (70 x 70 x 8 mm)

Pneu 520/50 x 17 TWIN

Patentované uloženie tanierov v kombinácii s hydr. nastavováním prac. úhlu

Dvojité ložiská so zásobou maz. tuku

Otočný záves – kat. III

Hydraulické doťahovánie prac. sekcií

Omedzovač prehozu medzi 1.a 2.radou tanierov

MAXIDISC 600 – Exclusive

Taniere 560 x 6 mm s gumovým odpružením

Hydraulické nastavovaníe prac. uhlu a zahlbovania

robustný trapézový rám 150 x 100 x 10 mm

osvětlení

Prekrývače predných sekcií, krajné taniere

Boogie „T“ valec - prům. 600 mm (70x70x8 mm)

4x prídavné operné koleso

Hydraulicky ovládaný CRACKERBOARD

Elektromagnetický rozvádzač, postačí 1x dvojčinný okruh

Pneu 600/50 x 22,5

Dvojité ložiská so zásobou maz. tuku

Otočný záves – kat. III

Hydraulické doťahovánie prac. sekcií

Omedzovač prehozu medzi 1.a 2.radou tanierov

AXR – H

Taniere 660 x 6 mm, hriadele 40 x 40 mm

2x krajný tanier 510 x 6 mm

Extra silné 70mm široké T-kruhy

Hydraulické zahlbovanie

Hydraulická prepravná poistka

Osvetlennie

Otočný záves nezatažujúcí ramená traktoru

Pneu 520 / 50 x 17

Prekrývače predných sekcíií

cca 120 kg na 1 tanier

Silne dimenzované dvojité kuželíkové ložisko, dvojito tesněné

Robustný trapézový rám 150 x 100 x 10 mm

Transportná šírka 3 m

Potrebné hydraulické napojenie: 3x dvojčinný okruh

Katalógy na stiahnutie

Máte otázky ? volajte : +421 903 400 784
Nájdete nas aj na
Kancelária
Prevádzka
Kontakt
SERVIS